Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 12.01.2021 | Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków” 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”

Prezydent Miasta Krakowa,zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”.

Dokument realizowany jest dzięki programowi priorytetowemu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2: Strategia rozwoju elektromobilności” prowadzonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie na poziomie 100 proc. koszów kwalifikowanych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Celem sporządzanego dokumentu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób niepełnosprawnych i rozwój miasta dzięki nowoczesnym technologiom. Jest to również odpowiedź na ważną potrzebę, jaką jest kwestia uporządkowania zasad rozwoju elektromobilności na terenie Gminy.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowiana podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny będzie:

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 7stycznia 2021 r. – 29stycznia 2021 r.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnegodostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29stycznia 2021 r. poprzez:

  • przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl.
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
  • wrzucenie do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK - „Konsultacje -,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”.
  • przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje -,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano dyżurytelefoniczne eksperta pod numerem telefonu 781 990 085 (kontakt ze strony Wykonawcy projektu dokumentu – Refunda sp. zo.o. sp. k.) lub 12 616 8760 (kontakt ze strony Zamawiającego – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa),

  • w dniu 18 stycznia 2021 r., w godzinach 10:00-12:00,
  • w dniu21stycznia 2021 r., w godzinach 17:00-19:00,

oraz spotkanie z mieszkańcami, które ze względu na stan epidemii odbędzie się za pośrednictwemśrodków komunikacji elektronicznejw dniu 20stycznia 2021 r. o godzinie 17:00.W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy pawel.mietecki@um.krakow.pl w terminie do 18 stycznia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 20 stycznia 2021 r.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 18.01.2021 r. do 22.01.2021 r. możliwe będzie zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres:pawel.mietecki@um.krakow.pl

Do pobrania

Aktualności

Biuro Rady Dzielnicy nieczynne w piątek 5 marca

Szanowni Państwo, informujemy, że biuro Rady Dzielnicy VI Krakowa będzie nieczynne w dniu jutrzejszym, tj. 5 marca 2021. 

04.03.2021

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest sposobem umożliwiającym realizację działań mieszkańców dla mieszkańców przy wsparciu Urzędu....

26.02.2021

Zadania priorytetowe Policji

Informacje dot. realizowanych zadań priorytetowych przez Komisariat Policji IV w Krakowie. 

26.02.2021

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „WIDOK” uchwalony!

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla...

22.02.2021
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda