Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Instytucje  › bezpieczeństwo  › Straż pożarna 

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 3, Kraków ul. Zarzecze 106


mł. bryg. mgr. inż. Krzysztof Mendak - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
st. kpt. mgr Jacek Linca - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
tel. tel. /012/ 639-91-00, e-mail: jrg3@psp.krakow.pl

Do zadań jednostki ratowniczo-gasniczej należy między innymi:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosści ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,   - sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,
- utrzymywanie gotowosci do prowadzenia działań ratowniczych,
- współdziałanie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania,   - prowadzenie rozpoznania zagrożeń w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów,
- organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

JRG nr 3 specjalizuje się w zakresie ratownictwa wysokosciowego.
Powierzchnia obszaru chronionego wynosi około 439,8 km2 w tym:
- na terenie miasta Krakowa około 45 km2
- na terenie Powiatu Krakowskiego około 394,8 km2
Ilosć mieszkańców około 180000 w tym:
- na terenie miasta Krakowa około 105000
- na terenie Powiatu Krakowskiego około 75000.
Rejon działania JRG 3 na terenie Krakowa obejmuje dzielnice V, VI, VII.
Zawarty jest on od strony zachodniej miasta wzdłuż granicy administracyjnej do drogi Katowice - Chrzanów, od południa rzeką Wisła na wschód do mostu Dębnickiego, na północ al. Krasińskiego, Mickiewicza i Słowackiego, ul. Prądnicką i Doktora Twardego do linii kolejowej obwodnicy Kraków - Łobzów Kraków - Płaszów. Dalej torami tej linii na zachód, a następnie torami linii kolejowej Kraków- Katowice do wiaduktu na ul. Armii Krajowej, na północ ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Radzikowskiego i dalej ulicami Radzikowskiego, Pasternik do granic administracyjnych miasta. Rejon działania JRG 3 na terenie Powiatu Krakowskiego obejmuje gminy: Czernichów, Krzeszowice, Liszki i Zabierzów.

Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze JRG nr 3

GBART 07/20 Iveco - średni samochód gaśniczy, zbiornik 700 l wody, autopompa o wydajności 2000l/min, kabina 1+1+3, wyposażenie specjalistyczne: zestaw tnąco -rozpierający Holmatro DUO, pompa nożna Holmatro, agregat prądotwórczy 2,2kW, reflektory na statywie 500 W każdy, pilarki, pneumatyczny zestaw ratowniczy.

GBA 2/20 Mercedes - średni samochód gaśniczy, zbiornik 2000 l wody, autopompa o wydajności 1600 l/min, kabina 1+1+4, wyposażenie specjalistyczne: zestaw tnąco -rozpierający Holmatro Combi + zestaw do otwierania drzwi, agregat prądotwórczy 8 kW, agregat oddymiający(380V) + APL, reflektory 1000 W każdy, wciągarka elektryczna 3,5 tony.

GCBA 6/64 MAN – ciężki samochód gaśniczy, zbiornik wody 6000l, zbiornik środka pianotwórczego 4400l, autopompa dużej wydajności 6400 l/min, 
kabina 1 + 1 + 1.rok prod. 2004. Napęd szosowy i terenowy.

GCBA 5,5/24 Jelcz - ciężki samochód gaśniczy, zbiornik 5000 l wody, autopompa o wydajności 2400 l/min, pompa szlamowa o wydajności 2300l/min, kabina 1+1+4.

SD-30 E-ONE - samochód specjalny drabina o wysięgu 30 m, kabina 1+2+2+2, zbiornik 900 l wody, autopompa o wydajności 3600l/min, linia szybkiego natarcia, dodatkowe wyposażenie - skokochron i drabiny przystawne.

SH - 68 Bronto - samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o wysięgu 68 m, kabina 1+1, wyposażenie specjalistyczne: agregat prądotwórczy 3 kW, reflektory 1500 W każdy, węże pożarnicze, linia szybkiego natarcia 25 m, drabina sznurowa, pompa hydrauliczna spalinowa (awaryjna).

SRWys. UNIMOG U 5000 - Samochód Ratownictwa Wysokościowego ( SRWys.) jest samochodem specjalnym Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego SGRW. Jest to samochód typowo terenowy z możliwościami brodzenia w wodzie do ok1,2m ,dodatkowo posiada wbudowaną 6 -cio tonową wciągarkę hydrauliczną. Kabina kierowcy 1+1+1, kabina załogi może pomieścić 5 ratowników. Samochód wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny ratownictwa wysokościowego oraz sprzęt wspomagający i zabezpieczający te działania. Jest to m.in. sprzęt alpinistyczny, oświetleniowy, ratownictwa medycznego, ochrony dróg oddechowych, mierniki osobiste skażenia powietrza ( H2S, O2 ), dwa agregaty prądotwórcze, pilarka spalinowa do drzewa, wiertarki udarowe (2), trójnogi ratownicze (2), nosze ratownicze ( różnego typu i przeznaczenia ), wciągarka ręczna EVAK, liny dynamiczne, liny statyczne, sprzęt do ratowania na kolejce linowej, sprzęt do wchodzenia na drzewa, trójnogi ratownicze 2 szt., przyrząd zaciskowy EVAK, urządzenia GPS, zestaw do współpracy ze śmigłowcem, zestawy ratownicze do działań na różnych obiektach i terenie, i inny.
Samochód ten może pełnić funkcję „sanitarki” do wywożenia ( ewakuacji ) osób z terenu trudno dostępnego. Możliwe jest przewożenie jednocześnie 2 osób w noszach lub na desce ortopedycznej pod opieką 2 ratowników i lekarza. 
Szczegółowy projekt koncepcyjny samochodu wykonali sami ratownicy z JRG nr 3.

GCBM 18/16 Jelcz - ciężki samochód gaśniczy cysterna, zbiornik 18000 l wody, motopompa FOX o wydajności 1600 l/min, ciągnik siodłowy, kabina 1+1, napęd 4x2.

SKw Lublin III - samochód specjalny kwatermistrzowski, pojemność silnika 2417 cm3 moc 63 KW, kabina 1+2+3, ciężar 2900 kg, napęd na jedną oś, dopuszczalna ładowność 850 kg.

SOp Polonez - Daewoo 1.6 kombi - samochód operacyjny Polonez-Daewoo, silnik o pojemności 1600 ccm, kabina 1+4, napęd na tylną oś.

Charakterystyka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa - Wysokościowego SGRW

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokosciowego funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 3 działającej w ramach struktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jednostka ta specjalizuje się w ratownictwie wysokościowym podczas prowadzenia działań ratowniczych w miejscach trudno dostępnych i znajdujących się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik straży pożarnej.
Swoje działania SGRW realizuje przy użyciu:
- technik alpinistycznych ( techniki stosowane we wspinaczce górskiej, alpinizmie jaskiniowym, alpinizmie przemysłowym i inne techniki wykorzystywane w działaniach na wysokości ),
- śmigłowca,
- innego sprzętu potrzebnego w działaniach i dostępnego w straży pożarnej.

W skład grupy wchodzą strażacy ratownicy Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 3, w której SGRW funkcjonuje i wypełniają standardowe zadania realizowane przez JRG. Przyszli ratownicy wysokościowi przechodzą wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych śmigłowca. Będąc członkami SGRW ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje. Funkcja którą pełnią w SGRW razem ze standardową służbą pełnioną w JRG jest bardzo wymagająca. Dlatego do grupy przyjmowane są osoby predysponowane do prowadzenia działań ratownictwa wysokościowego i wypełniający wzorowo służbę w JRG. 

SGRW z JRG nr 3 KM PSP w Krakowie funkcjonuje od roku 1994. Obecnie w jej skład wchodzi 28 strażaków ratowników. Ponadto w KM PSP całodobową służbę pełnią lekarze z kwalifikacjami ratownika wysokościowego. 20 ratowników posiada kwalifikacje do pełnej współpracy ze śmigłowcem podczas działań ratowniczych ( również z wykorzystaniem technik alpinistycznych ). Wszyscy ratownicy są przygotowani do prowadzenia działań z wykorzystaniem technik alpinistycznych w terenie zurbanizowanym ( budynki, budowle, konstrukcje, itp.) oraz na obiektach przyrody ( głównie chodzi tu o obszar Wyżyny Krakowskiej - skałki, jaskinie, inne obiekty sztuczne i przyrody ). 

Do końca maja 2004 r. w czasie prawie 10 - ciu lat funkcjonowania SGRW z JRG nr 3 prowadziła w zakresie ratownictwa wysokościowego ponad 300 akcji ratowniczych. Podczas tych akcji ratownicy udzielali pomocy ponad 200 osobom poszkodowanym i zagrożonym oraz likwidowała miejscowe zagrożenia. Kilkadziesiąt z tych interwencji było trudnymi akcjami polegającymi na transporcie osób poszkodowanych z użyciem technik alpinistycznych. SGRW przeprowadziła 67 akcji ratowniczych z użyciem śmigłowca w ramach Lotniczej Służby Ratowniczej funkcjonującej w latach 1997 - 2000. W 1997 r. z użyciem śmigłowców wojskowych SGRW prowadziła wciągu 2 tygodni działania ratownicze na obszarach Polski dotkniętych przez powódź. 

Przykładowe obiekty w których prowadzono ewakuację osób poszkodowanych z użyciem: 
- technik alpinistycznych:
* budynki mieszkalne,
* słupy energetyczne ,
* budowla po katastrofie budowlanej ,
* jaskinia,
* sciany skalne,
* kamieniołomy,
* studnie,
* kolektor kanalizacyjny,
* kolej linowa,
* szyb windowy.
- śmigłowca:
* ewakuacja osób podczas powodzi ( + techniki alpinistyczne ),
* kamieniołom ( + techniki alpinistyczne ),
* miejscowe zagrożenia w obrębie dróg i inne.

Ponadto prowadzono działania z wykorzystaniem technik alpinistycznych na takich obiektach jak:
* drzewa,
* wieże i maszty,
* słupy, 
* kominy,
* dachy i elewacje budynków,
* rusztowania budowlane,
* i inne.

Podstawowe obszary działań w zakresie ratownictwa wysokosciowego prowadzonego przez SGRW z JRG nr 3 KM PSP w Krakowie:
* na obiektach sztucznych, technicznych, przemysłowych,
* z użyciem smigłowca i technik alpinistycznych,

* w warunkach pożaru,
* w przestrzeniach skażonego powietrza,
* w studniach,

* na obiektach kratownicowych,

* w obiektach po katastrofie budowlanej,
* w jaskiniach,

* przeprawowe - wodne,

* na kolejkach linowych,
* na drzewach,
* w strukturach szczególnie ciasnych i skomplikowanych,

* wspomagające działania prowadzone przez inne dziedziny ratownicze w PSP,
* współpraca i wspomaganie służb ratownictwa górskiego podczas działań na obszarze gór,
* inne.


Opracował: st. kpt. Krzysztof Mendak

(c) Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Krakowie

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda